Ul.Korunní 810/104, Praha-Vinohrady
+420 777 52 88 99

Implantace

Hlavní » Služby » Implantace

Dentální implantát – je titanový nebo zirkonový čep pro korunkové nebo snímací náhrady. Použití implantátů zachovává přirozený tvar a vzhled čelisti, zmenšuje nepohodlí, které sebou nese ztráta zubu.

Podle zkušeností současné implantologie vyplývá, že správně vybraný, zavedený a používaný implantát vydrží i několik desetiletí.

Rekonstrukce chrupu pomocí implantátů se skládá ze dvou etap.

V první zavedeme implantát do kosti, uzavřeme dáseň a čekáme na ukončení osteointegrace (2 až 4 měsíce).

Ve druhé etapě našroubujeme do implantátu vhojovací váleček, ten umožní i asanaci dásně. Než se dáseň zahojí, laboratoř zhotoví pacientovi náhrady, které pak lékař nasadí.

Po zavedení implantátu potřebuje organismus několik týdnů na spojení implantátu s kostí – osteointegraci.

V okolí implantátu probíhá biologický proces (osteointegrace) a jeho výsledkem je vytvoření kostního lůžka pevně spojeného s povrchem implantátu. Během 2 až 4 měsíců dojde ke spojení kosti s implantátem a poté můžeme nasadit náhradu.

Každý implantát se skládá ze dvou částí. První zavádíme do kosti ve funkci kořene, druhá (nad kostí), kterou nazýváme abatment, spojuje implantát s korunkou.

Když vkládáme implantát do kosti, musíme v ní mít dostatek místa do hloubky i do šířky. Pokud v místě implantace chybí pacientovi zuby dlouhodobě, dochází k úbytku kostní tkáně, kterou musíme vždy doplnit, aby výsledný efekt byl po všech stránkách dokonalý. Doplnit kost můžeme buď před zavedením implantátu, nebo oba zákroky provedeme najednou.

Doplnění kostní tkáně není pro organismus jednoduché, a proto byste měli předcházet její ztrátě a nenechávat čelist dlouho prázdnou. Řešit problém je nejlépe již od 2.- 3. měsíce od ztráty zubu, protože po této době kostní tkáň velice rychle ubývá a léčení se komplikuje a prodlužuje.

Tak jako o všem existují mýty i o implantátech.

Mnozí si myslí, že implantace je bolestivá. Ale zavedení jednoho implantátu není o nic bolestivější ani výrazně delší než léčení kazu.

Dále převládá obava z vypadávání implantátů. Pokud lékař dodrží všechna pravidla a postupy, podle světových zkušeností z 98% je implantát naprosto pevný. Jeho životnost se pohybuje od 10 do 25 let i výše.

Výhody používání zubních implantátů.

Zachraňují vlastní zuby při nutnosti nahradit chybějící.

Estetika. Pokud dojde k úplné ztrátě zubu, ubývá kost čelisti a mění se i vzhled obličeje (například propadnutí tváří, zapadnutí horního rtu apod.). Implantát tento problém řeší výborně po stránce funkční i estetické, se snímací náhradou nedosáhnete nikdy stejného efektu.

Pohodlí. Implantáty vás zbavují nepříjemností, které s sebou nese snímací náhrada (fixace protézy lepidlem, otlaky dásní a v neposlední řadě úbytek čelistní kosti).

Zlepšení řeči. Snímací náhrady mají tendenci se v ústech pohybovat a člověk musí vyvinout úsilí udržet je ve správné poloze, což se vždy odrazí na kvalitě řeči. Implantáty se chovají jako vlastní zuby, tyto problémy odpadají. Mluvíte s jistotou, uvolněně tak, jako před ztrátou zubů.

Snadný příjem potravy. Žvýkací efekt implantátů je srovnatelný s vlastními zuby.U kvalitní snímací náhrady je o 20-30 procent horší. Oproti celkové protéze nám implantáty také umožňují v plné míře vychutnávat jídlo bez pocitu nejistoty, bolesti, ale naopak v klidu a příjemném rozpoložení.

Snímací náhrada překrývá sliznici patra a dásní, a proto vnímáme chutě jídla velmi omezeně.

Dlouhodobá investice. Na první pohled se implantáty zdají finančně náročné, ale je to investice, jejíž výsledek vydrží při správné péči i desítky let. Snímací náhrady potřebují korekce nebo i úplné předělání po 2 až 3 letech.

Komu vyhovují zubní implantáty

1. Chybí jeden nebo několik zubů.

Prakticky každý člověk, kterému chybí jeden nebo několik zubů, může využít implantáty. V těchto případech jsou implantáty nejlepším řešením nezávisle na množství zdravých zubů. A zároveň nedojde k jejich broušení, které je vždy nutné při zhotovování můstku, či korunek. Při konzultaci také zhodnotíme stav zbývajících zubů a doporučíme optimální postup při obnově chrupu.

2. Chybí všechny zuby.

V tomto případě existují dvě možnosti. Buď vytvoříme celkovou snímací náhradu, nebo přistoupíme k léčbě pomocí implantátů. V mnohých případech snímací protéza může tento problém řešit, ale v průbehu času ubývá čelistní kost a náhrada nemusí tak pevně držet, hýbe se a neplní zcela svoji úlohu v oblasti funkční i estetické. Z tohoto důvodu řada lidí volí raději implantáty, protože odpadá obava ze společenského faux pas.

Uvědomují si a cítí, že tato léčba zvyšuje kvalitu jejich života.